Javna predstavitev mnenj o Zakonu o orožju

Predsednik SZPS Branko Zorman se bo v ponedeljek 3.5.2021 ob 12.00 uri v Državnem zboru Republike Slovenije udeležil Javne predstavitve mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Zoro-1C), kjer bo ponovno predstavil stališča naše zveze in vpliv predlaganih sprememb zakona na IPSC šport in ostale dinamične strelske športe.

Sprememba Zakona o orožju je v osnovi potrebna zaradi uskladitve zakona z leta 2017 sprejeto Direktivo EU 2017/853, ki na novo kategorizira orožje, ki je danes uvrščeno v kategorije B1, B4 in B7. Gre za razvrstitev nekaterih vrst orožja iz omenjenih kategorij v novo 6.a točko kategorije A in 7. točko kategorije A, ki bi sicer bile za šport lahko uporabne še naprej, vendar pod drugačnimi, za nas nesprejemljivimi pogoji. Poleg tega predlog spremembe zakona naslavlja tudi področja, ki niso predmet Direktive EU, in ki jih predvsem za zbiratelje ureja bistveno na slabše.

Naša zveza je sicer aktivno sodelovala v delovni skupini za pripravo zakona že v fazi vsebinske priprave in končen predlog je bil dober, vendar je bil pet pred dvanajsto s strani ministrstva Predlog spremembe Zakona o orožju spremenjen in v zakonodajno proceduro vložen v obliki, ki bi pomenila konec nekaterih dinamičnih IPSC in ostalih disciplin. Zato je morala naša zveza zelo aktivno osveščati zakonodajalca in ministrstva o usodnih posledicah za naš šport, če bi bil zakon sprejet v predlagani obliki. Vse poslanske skupine so v prvi obravnavi zakona prepoznale utemeljenost naših argumentov in napovedale ustrezne potrebne spremembe v obliki amandmajev. Tekom zakonodajnega postopka so poslanci kasneje na Odboru za notranje zadeve izglasovali, da se pred nadaljnjim postopkom najprej opravi t.i. Javna predstavitev mnenj o predlogu sprememb zakona, kjer naj deležniki – zainteresirana javnost ponovno predstavijo svoje argumente in predlagajo svoje amandmaje na predlagan zakon.

Prenos Javne predstavitve mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Zoro-1C) si lahko ogledate 3.5.2021 na TV Slovenija 3 od 12.00 ure dalje.