Izvedba tekme


Organizacija in izvedba tekmovanja

Za lažjo pripravo in izvedbo tekmovanja, večjo osveščenost in boljše sodelovanje med zvezo in organizatorjem tekmovanj, vam je na voljo paket dokumentov, ki vam bodo prišli prav pri kvalitetni organizaciji tekmovanj pod okriljem SZPS.

Glavni dokument, ki predpisuje, kako mora biti organizirano in izvedeno tekmovanje pod okriljem SZPS je Tekmovalni sistem SZPS. Organizatorji so se dolžni s sistemom podrobno seznaniti in izpolniti vsa njegova določila.

Člani, ki želite v prihodnosti organizirati tekmovanje, čim prej naslovite svojo kandidaturo na predsedstvo ali na tekmovalno in strokovno tehnično komisijo. Navedite vrsto tekmovanja in kdaj bi ga želeli izvesti. Če pride do nepričakovane odpovedi pokalnega tekmovanja po koledarju, lahko dobite priložnost za izvedbo tekmovanja že v tekoči sezoni.

 


Spodnje obrazce si naložite na računalnik (klik na puščico) in jih razmnožite (v prijavnice je pred tem potrebno vpisati podatke o tekmovanju in organizatorju).