Paket za organizatorje

Smernice in navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi IPSC tekme.

  1. Kandidatura za izvedbo tekmovanja (I., II. in III. stopnje) – izpolniti online vlogo, ki se nahaja v meniju Obrazci
  2. Načrtovanje strelskih prog IPSC – podpisana navodila za izvajanje prog hkrati z načrtom prog in strelišča pošljite NROI (nroi@ipsc.si) – samo za tekmovanja II. stopnje
  3. Zakon o orožju ZOro-1
  4. Tekmovalni sistem SZPS – obveznosti organizatorja tekmovanja
  5. Tarifni del Pravilnika o finančnih obveznostih v SZPS – višina prijavnine tekmovalcev in višina prispevka organizatorja
  6. Strategija organizacije IPSC tekmovanja – za dodatne oporne točke, ki jih je smiselno vzeti v obzir

Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica