Paket za organizatorje

  1. Kandidatura za izvedbo tekmovanja – izpolnjeno vlogo je potrebno poslati sekretarju SZPS (sekretar@ipsc.si).
  2. Načrtovanje strelskih prog ipsc – podpisana vodila in zahteve hkrati z načrtom prog in strelišča pošljite NROI (nroi@ipsc.si)
  3. Zakon o orožju (povzetek vezan na ureditev strelišč)
  4. Vzorec priporočil
  5. Tekmovalni sistem szps – obveznosti organizatorja tekmovanja
  6. Strategija organizacije IPSC tekmovanja