SZPS


Slovenska zveza za praktično strelstvo (SZPS)

SZPS je bila ustanovljena 9. marca 1994. Nova strelska zveza je nastala iz želje slovenskih športnih strelcev po novi, dinamični strelski disciplini imenovani praktično strelstvo. Takoj je bil zastavljen cilj včlanitve v mednarodno zvezo IPSC, ki ta strelski šport regulira na svetovni ravni. Zaradi tedanje orožne zakonodaje pa smo morali pred priznanjem polnopravnega članstva v IPSC dokazati, da lahko v Sloveniji ustrezno športno orožje posedujejo tudi civilisti in ne le pripadniki vojske in policije. Zveza je bila ustanovljena in še danes deluje na ljubiteljski (amaterski) ravni. Slovenski tekmovalci danes na mednarodnih tekmovanjih dosegajo zavidanja vredne rezultate tako v streljanju s pištolo, kot tudi s puško šibrenico in risanico.


Včlanitev

Društvo, katerega člani se želijo udeleževati tekmovanj v praktičnem strelstvu, se včlani v Slovensko zvezo za praktično strelstvo, ki na območju naše države predstavlja IPSC. Pisno izjavo, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa vašega društva (občnega zbora) in v kateri sprejmete pravice in obveznosti iz statuta SZPS, naslovite na zak. zastopnika SZPS (naslov za pošto!). Pristopna izjava naj vsebuje tudi podatke o zakonitem zastopniku, naslov, e-mail in telefonsko št. kontaktne osebe. Priložena mora biti odločba o registraciji društva in veljaven statut.

Leto dni trajajoče poskusno članstvo v zvezi nastopi z dnem, ko ustreznost pristopne izjavo (in spremnih dokumentov) potrdi predsedstvo zveze.
O sprejemu v članstvo boste obveščeni s pisnim sklepom. Novi clan mora potrditi clanstvo s poravnavo pristopnih obveznosti do zveze v roku 60 dni po prejemu sklepa predsedstva. Članarina za prvo leto znaša 300 EUR, redni član pa po preteku poskusnega članstva plačujejo le polovico članarine (8. in 9. člen Statuta SZPS).

Delovanje v javnem interesu – donacija

SZPS je zveza, ki deluje v javnem interesu na področju športa (odločba MŠŠ št.6717-81/2009/2 (0514). Del dohodnine (0,5%), ki bi se sicer stekel v proračun Republike Slovenije, lahko namenite za delovanje Slovenske zveze za praktično strelstvo. To lahko za tekoče leto (velja do preklica) storite tako, da izpolnite namenski obrazec in ga pošljete na DURS ali pa zahtevo oddate preko portala eDavki.

Za donacije se vnaprej zahvaljujemo!