SZPS


Slovenska zveza za praktično strelstvo (SZPS)

SZPS je bila ustanovljena 9. marca 1994. Nova strelska zveza je nastala iz želje slovenskih športnih strelcev po novi, dinamični strelski disciplini imenovani praktično strelstvo. Takoj je bil zastavljen cilj včlanitve v mednarodno zvezo IPSC, ki ta strelski šport regulira na svetovni ravni. Zaradi tedanje orožne zakonodaje pa smo morali pred priznanjem polnopravnega članstva v IPSC dokazati, da lahko v Sloveniji ustrezno športno orožje posedujejo tudi civilisti in ne le pripadniki vojske in policije. Zveza je bila ustanovljena in še danes deluje na ljubiteljski (amaterski) ravni. Slovenski tekmovalci danes na mednarodnih tekmovanjih dosegajo zavidanja vredne rezultate tako v streljanju s pištolo kot tudi s puško šibrenico in risanico.


Včlanitev

Društvo, katerega člani se želijo udeleževati tekmovanj v praktičnem strelstvu IPSC, se včlani v Slovensko zvezo za praktično strelstvo, ki na območju naše države predstavlja IPSC šport. Društvo mora pred včlanitvijo izpolniti vlogo e-obrazec Obrazci – IPSC.si. Vlogi je potrebno dodati tudi pisno izjavo, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa vašega društva (občnega zbora) in v kateri društvo sprejema pravice in obveznosti iz statuta SZPS. Vloga vsebuje tudi podatke o zakonitem zastopniku društva, naslov, e-mail in telefonsko št. kontaktne osebe. Priložena mora biti odločba o registraciji društva in veljaven statut.

Leto dni trajajoče poskusno članstvo v zvezi nastopi z dnem, ko ustreznost pristopne izjavo (in spremnih dokumentov) potrdi predsedstvo zvez, ter ko društvo plača članarino.
O sprejemu v članstvo boste obveščeni s pisnim sklepom. Nov član potrdi članstvo s poravnavo članarine zveze. Članarina za prvo leto znaša 500 EUR, redni člani pa po preteku poskusnega članstva plačujejo le polovico članarine (8. in 9. člen Statuta SZPS).

Delovanje v javnem interesu na področju športa – Donacija

SZPS je zveza, ki deluje v javnem interesu na področju športa (odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št.6717-757/2019/2). Del dohodnine (1%), ki bi se sicer stekel v proračun Republike Slovenije, lahko namenite za delovanje Slovenske zveze za praktično strelstvo. To lahko za tekoče leto (velja do preklica) storite tako, da izpolnite namenski obrazec in ga pošljete na DURS ali pa zahtevo oddate preko portala eDavki.

Za donacije se vnaprej zahvaljujemo!

Izpolnjen obrazec za namenitev 1% dohodnine za leto 2020

Navodila za namenitev – FURS

Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica