Tekmovanja


Udeležba in ogled tekmovanj

Tekmovanj pokalnega prvenstva Slovenije, ki se odvijajo pod okriljem Slovenske zveze za praktično streljanje, se lahko udeležujejo samo člani z opravljenim varnostnim izpitom IPSC.

Ogled tekmovanj je mogoč samo osebno povabljenim gostom, z zagotovljeno zaščito sluha in vida.


Iz tekmovalnega sistema SZPS:

  • Vabilo na tekmovanje mora vsebovati kopijo soglasja NROI (pogoj za verifikacijo stopnje tekmovanja!).
  • Ob prijavi na tekmovanje morajo tekmovalci pokazati izkaznico SZPS in povedati številko izkaznice, po kateri se vodi tudi v skupni bazi tekmovalcev s tekmovalnimi licencami za tekoče leto. Neregistrirani tekmovalci ne morejo sodelovati na tekmovanjih pod okriljem SZPS. Tujci se lahko tekmovanja udeležijo na povabilo organizatorja ali zveze, če so aktivni člani druge IPSC regije.
  • En izvod rezultatov mora organizator takoj po podelitvi pritrditi na vidno mesto na strelišču. Sodnik za rezultate pošlje najkasneje en dan po koncu tekmovanja uradne rezultate v elektronski obliki za arhiviranje in objavo na spletu.
  • Glavni sodnik poda poročilo o tekmovanju v roku 10 dni po tekmovanju. Nivo tekmovanja se lahko dokončno verificira šele po poteku rokov za oddajo poročila glavnega sodnika.
  • Vsako odstopanje od tekmovalnega sistema lahko po odločitvi SZPS ali NROI pomeni uvrstitev tekmovanja na nižjo stopnjo.