Struktura SZPS


SZPS – Slovenska zveza za praktično strelstvo

Rožna ulica 6
8233 Mirna

DŠ: 18351581
MŠ: 5862019
TRR: SI56 0201 3026 1525 787 (Pozor nov TRR!)


Predsednik SZPS

Boštjan Pavlič
040-461-415
predsednik@ipsc.si

Podpredsednik SZPS

Kristjan Golob
041-332-512
podpredsednik@ipsc.si

Predsednik NROI

Dejan Čadej
040-723-668
nroi@ipsc.si

Predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije

tstk@ipsc.si

Selektor

Robert Karažija
041-367-296
selektor@ipsc.si

Sekretar

sekretar@ipsc.si

Regionalni direktor

Boštjan Pavlič
040-461-415
rd@ipsc.si

Predsednik nadzornega odbora

Matjaž Hozjan
030-996-042
matjaz.hozjan.mh@gmail.com

Član NO

Uroš Jereb
041-683-011
psc.kamnik@siol.net

Član NO

Robert Černigoj
031-650-500
robert.cernigoj@ipsc.si

Predsednik disciplinskega razsodišča

 

Član DR

 

Član DR

 

Nadomestni član DR

 

Nadomestni član DR

 

Nadomestni član DR

 

Direktor Štajerskega območja

Gregor Auguštin
030-646-666
gregor.augustin@ipsc.si

Direktor Posavskega območja

Andrej Lekše
041-817-615
lekse.andrej@gmail.com

Direktor Osrednjeslovenskega območja

Aleš Šinko
041-626-554
ales.sinko@ipsc.si

Direktor Primorskega območja

Tomaž Batič
040-480-458
tomaz.batic@ipsc.si

Direktor Belokranjsko - dolenjskega območja

Pavel Turk
041-648-794
pavel.turk@siol.net

Info

info@ipsc.si

Administrator team

administrator@ipsc.si

Webmaster

webmaster@ipsc.si

Člani SZPS

drustva@ipsc.si
klubi@ipsc.si

Predsedstvo

predsedstvo@ipsc.si

Nadzorni odbor

no@ipsc.si

Disciplinsko razsodišče

disciplinsko@ipsc.si

Območni direktorji

obmocni.direktorji@ipsc.si

Sodniki NROI

sodniki@ipsc.si

Sodniki za rezultate (SO)

so@ipsc.si

Stiki z javnostjo - public relations

pr@ipsc.si