Struktura SZPS


SZPS – Slovenska zveza za praktično strelstvo

Rožna ulica 6
8233 Mirna

DŠ: 18351581
MŠ: 5862019
TRR: SI56 0201 3026 1525 787 (Pozor nov TRR!)


 

Predsednik SZPS

Boštjan Pavlič
040-461-415
predsednik@ipsc.si

Podpredsednik SZPS

Kristjan Golob
041-332-512
podpredsednik@ipsc.si

Predsednik NROI

Dejan Čadej
040-723-668
nroi@ipsc.si

Predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije

Milan Škara
041-522-552
tstk@ipsc.si

Selektor

Robert Karažija
041-367-296
selektor@ipsc.si

Sekretar

Samo Krznarič
040-799-976
sekretar@ipsc.si

Regionalni direktor

Boštjan Pavlič
040-461-415
rd@ipsc.si

Predsednik nadzornega odbora

Matjaž Hozjan
030-996-042
matjaz.hozjan.mh@gmail.com

Član NO

Uroš Jereb
041-683-011
psc.kamnik@siol.net

Član NO

Robert Černigoj
031-650-500
robert.cernigoj@ipsc.si

Predsednik disciplinskega razsodišča

Andrej Škof
041-748-512
andrej.skof@ipsc.si

Član DR

Valentin Kobal
031-653-375
tkobal9@gmail.com

Član DR

Franci Zdešar
041-642-731
franci@motomat.si

Nadomestni član DR

Bruno Leban
040-513-352
bruno.leban@gmail.com

Nadomestni član DR

Katjuša Eržen
041-901-217
katjusa.erzen@gmail.com

Nadomestni član DR

Damijan Pesek
041-691-881
damijan.pesek@ipsc.si

Direktor Štajerskega območja

Gregor Auguštin
030-646-666
gregor.augustin@ipsc.si

Direktor Posavskega območja

Direktor Osrednjeslovenskega območja

Sebastjan Kobal
041-243-651
basti.t84@gmail.com

Direktor Primorskega območja

Maksimiljan Hvalec
031-377-932
maks.hvalec@ipsc.si

Direktor Belokranjsko - dolenjskega območja

Pavel Turk
041-648-794
pavel.turk@siol.net

Info

info@ipsc.si

Administrator team

administrator@ipsc.si

Webmaster

webmaster@ipsc.si

Člani SZPS

drustva@ipsc.si
klubi@ipsc.si

Predsedstvo

predsedstvo@ipsc.si

Nadzorni odbor

no@ipsc.si

Disciplinsko razsodišče

disciplinsko@ipsc.si

Območni direktorji

obmocni.direktorji@ipsc.si

Sodniki NROI

sodniki@ipsc.si

Sodniki za rezultate (SO)

so@ipsc.si