Struktura SZPS


SZPS – Slovenska zveza za praktično strelstvo

Ulica Gradnikove brigade 11
1000 LJUBLJANA

DŠ: 18351581
MŠ: 5862019
TRR: SI56 6100 0002 4966 013 pri Delavski hranilnici d.d. (Pozor nov TRR!)


Predsednik SZPS

Branko Zorman
051-337-555
predsednik@ipsc.si

Podpredsednik SZPS

Kristjan Golob
041-332-512
podpredsednik@ipsc.si

Predsednik NROI

Boban Stojanović
051-656-407
nroi@ipsc.si

Predsednik tekmovalne in strokovno tehnične komisije

Zvone Vrankar
041-719-969
tstk@ipsc.si

Selektor

Maks Hvalec
031-377-932
selektor@ipsc.si

Sekretar

Barbara Sitar
040-295-289
sekretar@ipsc.si

Regionalni direktor

Robert Černigoj
031-650-500
rd@ipsc.si

Predstavnik Štajerskega območja

Gregor Auguštin
030-646-666
gregor.augustin@ipsc.si

Predstavnik Posavskega območja

Andrej Lekše
041-817-615
lekse.andrej@gmail.com

Predstavnik Osrednjeslovenskega območja

Aleš Šinko
041-626-554
ales.sinko@ipsc.si

Predstavnik Primorskega območja

Tomaž Batič
040-480-458
tomaz.batic@ipsc.si

Predstavnik Belokranjsko - dolenjskega območja

Pavel Turk
041-648-794
pavel.turk@siol.net

Predsednik nadzornega odbora

Kristian Hajnšek

Član NO

Rok Bizjak

Član NO

Gregor Gajšek

Predsednik disciplinskega razsodišča

Zoran Kačičnik

Član DR

Mitja Muženič
Natalija Kreinz

Nadomestni člani DR

Gaber Mahovne
Zlatan Ranđelović
Bojan Selko

Info

info@ipsc.si

Administrator team

administrator@ipsc.si

Webmaster

webmaster@ipsc.si

Člani SZPS

drustva@ipsc.si
klubi@ipsc.si

Predsedstvo

predsedstvo@ipsc.si

Nadzorni odbor

no@ipsc.si

Disciplinsko razsodišče

disciplinsko@ipsc.si

Območni direktorji

obmocni.direktorji@ipsc.si

Sodniki NROI

sodniki@ipsc.si

Sodniki za rezultate (SO)

so@ipsc.si

Stiki z javnostjo - public relations

pr@ipsc.si