Potrdilo o aktivnosti

SZPS kot panožna IPSC strelska zveza izdaja potrdila o aktivnosti, ki ga potrebujejo člani v upravnih postopkih pridobivanja orožnih listin v smislu Zakona o orožju in 4. člena Pravilnika za izvajanje zakona o orožju.


Pogoji za izdajo potrdila

  • vlogo poda za svojega strelca zastopnik društva – člana SZPS,
  • član SZPS (društvo) mora imeti poravnane vse obveznosti do SZPS,
  • strelec je registriran tekmovalec SZPS (ima veljavno tekmovalno licenco),
  • strelec je v tekoči sezoni ali v zadnjih 12 mesecih uspešno tekmoval na vsaj treh tekmovanjih II. ali višje stopnje (štejejo tekmovanja II. stopnje, ki so bila izvedena pod okriljem in v skladu s tekmovalnim sistemom SZPS, za tekmovanja III. in višje stopnje morajo biti dostopni uradni rezultati),
  • s strani zastopnika društva – člana SZPS izpolnjen e-obrazec na spletni strani SZPS

Vloga za izdajo potrdila o aktivnosti

Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica