Kako se včlaniti?


Društvo oz. strelski klub, katerega člani se želijo udeleževati tekmovanj v praktičnem strelstvu IPSC, se včlani v Slovensko zvezo za praktično strelstvo, ki na območju naše Republike Slovenije predstavlja IPSC šport. Društvo mora pred včlanitvijo izpolniti vlogo e-obrazec Obrazci – IPSC.si. Vlogi je potrebno dodati tudi pisno izjavo, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa vašega društva (občnega zbora) in v kateri društvo sprejema pravice in obveznosti iz statuta SZPS. Vloga vsebuje tudi podatke o zakonitem zastopniku društva, naslov, e-mail in telefonsko št. kontaktne osebe. Priložena mora biti odločba o registraciji društva in veljaven statut.

Leto dni trajajoče poskusno članstvo v zvezi nastopi z dnem, ko ustreznost pristopne izjavo (in spremnih dokumentov) potrdi predsedstvo zveze.

O sprejemu v članstvo boste obveščeni s pisnim sklepom. Novi član mora potrditi članstvo s poravnavo pristopnih obveznosti do zveze. Članarina za prvo leto znaša 500 EUR, redni član pa po preteku poskusnega članstva plačujejo le polovico članarine. (iz 8. in 9. člena statuta SZPS)


Pristopni dokumenti:

  • pisna pristopna izjava, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa društva (Zbora članov)
  • odločba o registraciji društva
  • statut
  • kontaktni podatki: kontaktna oseba, kontaktni e-naslov, kontaktni telefon
  • logotip društva v vektorski ali rasterski obliki (pdf, jpg)
Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica