Kako se včlaniti?


Društvo oz. strelski klub, katerega člani se želijo udeleževati tekmovanj v praktičnem streljanju, se včlani v Slovensko zvezo za praktično streljanje, ki na območju naše države predstavlja IPSC. Pisno izjavo, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa vašega društva (občnega zbora) in v kateri društvo sprejme pravice in obveznosti iz statuta SZPS, naslovite na zak. zastopnika SZPS (poštni naslov). Pristopna izjava naj vsebuje tudi podatke o zakonitem zastopniku vašega društva, naslov, kontaktni e-naslov in telefonsko št. kontaktne osebe. Priložena mora biti odločba o registraciji društva in veljaven statut.

Leto dni trajajoče poskusno članstvo v zvezi nastopi z dnem, ko ustreznost pristopne izjavo (in spremnih dokumentov) potrdi predsedstvo zveze.

O sprejemu v članstvo boste obveščeni s pisnim sklepom. Novi član mora potrditi članstvo s poravnavo pristopnih obveznosti do zveze v roku 60 dni po prejemu sklepa predsedstva. Članarina za prvo leto znaša 300 EUR, redni član pa po preteku poskusnega članstva plačujejo le polovico članarine. (iz 8. in 9. člena statuta SZPS)


Pristopni dokumenti:

  • pisna pristopna izjava, ki se sklicuje na sklep najvišjega organa društva (Zbora članov)
  • odločba o registraciji društva
  • statut
  • kontaktni podatki: kontaktna oseba, kontaktni e-naslov, kontaktni telefon
  • logotip društva v vektorski ali rasterski obliki (pdf, jpg)
Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica