IPSC varnostni izpiti


Izvajanje varnostnih izpitov IPSC

  1. Varnostne izpite IPSC izvajajo VARNOSTNI INŠTRUKTORJI SZPS (V.I.). Varnostni izpiti so veljavni, če se izvajajo po pravilih.
  2. Če želite opravljati varnostni izpit, ali želite prijaviti k izpitu svoje člane, pošljite prijavo na nroi@ipsc.si.
  3. Če se V.I. o izpitih dogovarja sam, mora udeležbo na izpitih omogočiti tudi drugim evidentiranim prijavljenim kandidatom. Če se varnostni izpiti izvajajo na strelišču, ki ni registrirano kot civilno strelišče, je upravitelj strelišča dolžan zagotoviti, da je to urejeno po zakonu in kandidatom ne sme zaračunati najema ali uporabe strelišča. Če kraj in izvajalca izpitov določi NROI, se kandidatom ne sme zaračunati dodatnih stroškov.
  4. Kandidati, ki pristopajo k varnostnemu izpitu morajo obvladati orožje, poznati osnovna pravila varnega ravnanja z orožjem in streliške ukaze IPSC, zato se morajo oziroma morate svoje člane na izpit ustrezno pripraviti.
  5. Za pristop k varnostnemu izpitu mora imeti kandidat svoje orožje, primerno za tekmovanja IPSC, strelivo, ustrezen tok in nosilec za vsaj en rezervni nabojnik, kot tudi zaščitno opremo za vid in sluh, orožje in opremo lahko, pod pogoji, ki jih določa zakon, zagotovi tudi društvo, katerega član je kandidat.
  6. Kandidati plačajo kotizacijo za varnostni izpit pred samim začetkom predavanj v višini 50€ (nakazati na račun zveze št.: SI56 0201 3026 1525 787, namen: varnostni izpit), kar varnostnemu inštruktorju dokažejo s predložitvijo potrdila o vplačilu.
  7. V.I. najprej kandidate seznani s povzetkom trenutno veljavnih pravili IPSC (teoretično in praktično), s posebnim poudarkom na pravilih IPSC, ki neposredno zadevajo varnost. Predavanje vsebuje praktični prikaz tekmovalčevega odzivanja na streliške ukaze. Sledi pisni del izpita, nato pa še praktični del. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo le kandidati, ki so uspešno opravili teoretični del.
  8. Vsak kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del varnostnega izpita dobi od V.I. podpisano potrdilo, od SZPS pa izkaznico – potrdilo o opravljenem varnostnem izpitu, ki je pogoj za udeležbe na državnih tekmovanjih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih IPSC. Izkaznice lahko strelci prevzamejo na prvem pokalnem tekmovanju, 14 dni po prejetem poročilu in fotografijah.

 

Pravila izvajanja