Varnostni izpiti IPSC


Prijava

Varnostni izpiti IPSC

Samostojno posedovanje in uporaba orožja je v Sloveniji regulirana z Zakonom o orožju, ki za posest predvideva izpolnitev kar nekaj zahtevnih pogojev. Pridobitev listine in posedovanje orožja pa ne zagotavlja nivoja znanja iz rokovanja, ki bi omogočalo varno izvajanje streljanja v dinamičnih športno strelskih disciplinah. SZPS je po vzoru drugih nacionalnih zvez, ki že leta delujejo pod okriljem IPSC konfederacije v sodelovanju z varnostnimi inštruktoktorji IPSC razvilo sistem izobraževanja, ki obsega tako teoretično kot tudi praktično znanje varnega rokovanja pri dinamičnem streljanju. Z opravljenim izpitom SZPS posamezniku podeli tekmovalno licenco. Športni strelec mora za potrditev lience uspešno (brez diskvalifikacije zaradi kršenja varnostnih pravil), odstreliti vsaj dve tekmi nivoja 2. S potrejno IPSC licenco se strelcu odprejo vrata na tekmovanja v praktičnih disciplinah (IPSC, USPSA) širom sveta.

Izvajanje varnostnih izpitov IPSC

  1. Varnostne izpite IPSC izvajajo VARNOSTNI INŠTRUKTORJI SZPS (V.I.). Varnostni izpiti so veljavni, če se izvajajo po pravilih.
  2. Če želite opravljati varnostni izpit, ali želite prijaviti k izpitu svoje člane, izpolnite obrazec na povezavi spodaj.
  3. Kandidati, ki pristopajo k varnostnemu izpitu morajo obvladati orožje, poznati osnovna pravila varnega ravnanja z orožjem in streliške ukaze IPSC, zato se morajo oziroma morate svoje člane na izpit ustrezno pripraviti.
  4. Za pristop k varnostnemu izpitu mora imeti kandidat svoje orožje, primerno za tekmovanja IPSC, strelivo, ustrezen tok in nosilec za vsaj en rezervni nabojnik, kot tudi zaščitno opremo za vid in sluh, orožje in opremo lahko, pod pogoji, ki jih določa zakon, zagotovi tudi društvo, katerega član je kandidat.
  5. Kandidati plačajo kotizacijo za varnostni izpit pred samim začetkom predavanj v višini 50€ (nakazati na račun zveze št.: SI56 6100 0002 4966 013, namen: varnostni izpit), kar varnostnemu inštruktorju dokažejo s predložitvijo potrdila o vplačilu.
  6. V.I. najprej kandidate seznani s povzetkom trenutno veljavnih pravili IPSC (teoretično in praktično), s posebnim poudarkom na pravilih IPSC, ki neposredno zadevajo varnost. Predavanje vsebuje praktični prikaz tekmovalčevega odzivanja na streliške ukaze. Sledi pisni del izpita, nato pa še praktični del. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo le kandidati, ki so uspešno opravili teoretični del.
  7. Vsak kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del varnostnega izpita dobi od V.I. podpisano potrdilo, od SZPS pa izkaznico – potrdilo o opravljenem varnostnem izpitu, ki je pogoj za udeležbe na državnih tekmovanjih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih IPSC. Izkaznice bodo strelcem poslane po pošti v najkrajšem možnem času.

PRIJAVA NA VARNOSTNE IZPITE JE MOŽNA IZKLJUČNO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA NA POVEZAVI SPODAJ

Prijava