Varnostni izpit IPSC


Prijava

Varnostni izpit IPSC

Samostojno posedovanje in uporaba orožja je v Sloveniji regulirano z Zakonom o orožju, ki za posest predvideva izpolnitev zahtevnih pogojev. Zgolj pridobitev orožne listine in posedovanje orožja pa ne zagotavlja potrebnega nivoja praktičnega znanja iz rokovanja, ki bi omogočalo varno izvajanje streljanja v dinamičnih športno strelskih disciplinah. Slovenska zveza za praktično strelstvo – SZPS je po vzoru drugih IPSC nacionalnih zvez, ki že leta delujejo pod okriljem IPSC konfederacije, razvilo sistem izobraževanja “Varnostni izpit IPSC”, ki obsega tako teoretično kot tudi praktično znanje varnega rokovanja pri dinamičnem streljanju. Uspešno opravljen varnostni izpit IPSC je pogoj za naslednji korak t.j. registracijo tekmovalca s strani njegovega matičnega kluba – člana SZPS (tekmovalna licenca). Za dokončno veljavnost varnostnega izpita IPSC mora strelec uspešno (brez diskvalifikacije zaradi kršenja varnostnih pravil) odstreliti vsaj dve IPSC tekmovanji II. stopnje. S potrjeno tekmovalno licenco SZPS se strelcu odprejo vrata na tekmovanja v praktičnih disciplinah (IPSC, USPSA) širom sveta.

Brez uspešno opravljenega varnostnega izpita IPSC in veljavne tekmovalne licence strelec ne more nastopati na IPSC tekmovanjih kateregakoli nivoja.

Izvajanje varnostnega izpita IPSC

  1. Varnostni izpit IPSC izvajajo varnostni inštruktorji (V.I.). Varnostni izpit je veljaven, če se izvaja po Pravilih izvajanja varnostnih izpitov IPSC pri SZPS.
  2. Če želite opravljati varnostni izpit, ali želite prijaviti k izpitu svoje člane kluba, izpolnite obrazec na povezavi spodaj.
  3. Kandidati, ki pristopajo k varnostnemu izpitu IPSC, morajo obvladati orožje, poznati osnovna pravila varnega ravnanja z orožjem in streliške ukaze IPSC, zato se morajo strelci na izpit ustrezno pripraviti oziroma jih morajo na to pripraviti njihovi klubi.
  4. Za pristop k varnostnemu izpitu mora imeti kandidat svoje orožje, primerno za IPSC tekmovanja, strelivo, ustrezen tok in nosilec za vsaj en rezervni nabojnik, ter zaščitno opremo za vid in sluh; orožje in opremo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, zagotovi tudi društvo, katerega član je kandidat.
  5. Kandidati najkasneje pet dni pred terminom varnostnega izpita IPSC plačajo kotizacijo za varnostni izpit IPSC  v višini 60€ na transakcijski račun Slovenske zveze za praktično strelstvo – SZPS, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, TRR št.: SI56 6100 0002 4966 013, Namen: varnostni izpit + Ime in priimek.
  6. Varnostni inštruktor kandidate najprej seznani s povzetkom trenutno veljavnih pravili IPSC (teoretično in praktično), s posebnim poudarkom na pravilih IPSC, ki neposredno zadevajo varnost. Predavanje vsebuje praktični prikaz tekmovalčevega odzivanja na streliške ukaze. Sledi pisni del izpita, po njem pa še praktični del. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo le kandidati, ki so uspešno opravili teoretični del.
  7. Vsak kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del varnostnega izpita IPSC, prejme s strani varnostnega inštruktorja podpisano potrdilo o opravljenem varnostnem izpitu IPSC, kasneje pa po pošti še IPSC izkaznico s svojo sliko in lastno IPSC številko, ki jo bo uporabljal ob prijavah na državnih in mednarodnih tekmovanjih IPSC.

PRIJAVA NA VARNOSTNI IZPIT JE MOŽNA IZKLJUČNO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA NA POVEZAVI SPODAJ

Prijava
Enostavno namenite del dohodnine Slovenski zvezi za praktično strelstvo
Mobilna novica