Gradivo za redni zbor članov SZPS 2023

MPXX6166_2048

Na podstrani Dokumentacija – IPSC.si je med dokumente dodano gradivo za redni zbor članov 2023, ki se bo odvijal to nedeljo. Predsednik zveze je objavil tudi svoj predlog za volitve nadomestnega člana predsedstva SZPS. Predlagani kandidat je:

–       JURIJ VENGUST (sekretar)

Program dela predsedstva za leto 2023 bo predsednik predstavil na zboru članov, kasneje pa tudi na uradnih kanalih SZPS. V času od nastopa funkcije trenutnega predsedstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti, ki so bile objavljene v programu na volilnem zboru, kot tudi obilo drugih izboljšav, ki SZPS po ugledu postavljajo ob bok velikim športnim zvezam.

V letu 2022 je predsedstvo izpeljalo predvsem sledeče:

  • Izvedba Pokalnih in Državnih prvenstev (11 tekmovanj)
  • Izboljšanje pogojev za organizatorje in večji finančni učinek za organizatorje
  • Dvig nivoja tekmovanj za PP in DP SZPS na vseh področjih
  • Predvidljivo in organizirano odpiranje prijav na tekmovanja vedno ob 12.00 uri točno mesec dni pred začetkom tekmovanja
  • Investicija v novo streliško premikajočo opremo za tekmovanja PP in DP SZPS
  • Izveden seminar NROI za nove sodnike (RO in SO)
  • 6 različnih organizatorjev, ki so v letu 2022 organizirali IPSC tekmovanje