PPpištola 2022

Predsedstvo SZPS je na svoji 10. korespondenčni seji dne 29. 8. 2022 sprejelo avtentično razlago Tekmovalnega sistema SZPS (2021), ki je bila potrebna zaradi jasnejšega odgovora na vprašanje, koliko najslabših rezultatov se bo na koncu tekmovalne sezone odštelo za skupno uvrstitev v Pokalnem prvenstvu SZPS pištola 2022.

Avtentična razlaga točke A. drugega odstavka Tekmovalnega sistema SZPS (2021) se glasi:

‘Pri tekmovanju s pištolo se pri več kot sedmih izvedenih tekmovanjih (osem tekmovanj in več) za skupno uvrstitev v pokalnem prvenstvu odštejeta dva najslabša rezultata; pri manj izvedenih tekmovanj (sedem ali manj) se za skupno uvrstitev v pokalnem prvenstvu odšteje najslabši rezultat) – enako velja tudi za ekipno tekmovanje.’