Predstavitev tekmovalnega sistema 2021

Spoštovani organizatorji, spoštovani člani SZPS, spoštovani strelci!

Predsedstvo SZPS si je tekom zimskim mesecev zadalo nalogo, reorganizirati sistem tekmovanj in način dela znotraj SZPS in navzven. Z željo po boljši organizaciji je imelo veliko idej, ki so že bile žive, kot tudi takih, ki doslej še niso ugledale luči sveta. Odločitve in spremembe, ki so bile sprejete, temeljijo na komunikaciji s klubi, organizatorji in strelci. Oboji so v smislu organizacijskih sprememb predlagali veliko odličnih idej. Potrudili smo se upoštevati prav vsako izmed njih in jo umestiti v sistem. Seveda najbrž nismo našli rešitve, ki bi bila idealna za vse in kot taka, je vsaka odločitev kompromis, v katerem nekdo nekaj izgubi, ampak hkrati več pridobi. Skupno dobro ima svojo ceno vendar verjamemo, da bodo spremembe sprejete razumno in pozitivno, da bo lahko sistem zaživel in se bomo družili v prijetnejšem okolju na več tekmovanjih in z manj nesoglasji.

 

V izogib raznim dezinformacijam objavljamo:

  • Tekmovalni sistem SZPS 2021
  • Tarifni del Pravilnika o finančnih obveznostih v SZPS 2021.
  • Poziv h kandidaturi za organizacijo tekmovanj PP in DP SZPS 2021 (kjer so zbrano naštete pomembne spremembe)
  • Organigram tekmovanja PP in DP SZPS 2021

Tekmovalni sistem SZPS 2021.pdf

Tarifni del Pravilnika o finančnih obveznostih v SZPS 2021.pdf

Poziv h kandidaturi za organizacijo tekmovanj PP in DP SZPS.pdf

Organigram tekmovanja PP in DP SZPS 2021.pdf