SODNIŠKI SEMINARJI – poziv k prijavi

V Novembru bomo izvedli seminarje za izobraževanje sodnikov in sicer:

25.11.    seminar za RO (sodnik) in CRO (višji sodnik)

Seminarji se bodo izvedli v skladu s Pravili NROI, kandidati morajo za udeležbo izpolnjevati naslednje pogoje:

za SODNIKA: Kandidat mora pred pričetkom seminarja dobiti priporočilo predsednika kluba, katerega član je. Za udeležbo na seminarju je potrebna minimalna doba treh (3) mesecev aktivnega
udejstvovanja na tekmah praktičnega streljanja in tekmovanje na vsaj šestih (6) tekmovanjih II. ali višje stopnje v minulih dvanajstih (12) mesecih.

za VIŠJEGA SODNIKA: Kandidat mora najmanj eno (1) leto aktivno delovati v NROI – SZPS in imeti pisno priporočilo višjega sodnika NROI ali predsednika NROI. V minulih dvanajstih mesecih morakandidat soditi vsaj na štirih (4) tekmah II. ali višje stopnje, skupaj pa zbrati vsaj 28 točk.

Kandidati naj se prijavijo samostojno (CRO) ali preko svojega kluba (RO) po elektronski pošti k izvajalcu Rok-u Štupar-ju.