Potrdilo o aktivnosti

SZPS izdaja kot panožna strelska zveza potrdila o udeležbi na tekmovanjih, ki ga potrebujejo člani v upravnih postopkih pridobivanja orožnih listin v smislu zakona o orožju in 4. člena pravilnika za izvajanje zakona o orožju.


Pogoji za izdajo potrdila

  • vlogo poda za svojega strelca zastopnik društva čana SZPS,
  • član SZPS (društvo) mora imeti poravnane vse obveznosti do SZPS,
  • strelec je registriran tekmovalec SZPS (ima veljavno tekmovalno licenco),
  • strelec je v tekoči sezoni ali v zadnjih 12 mesecih uspešno tekmoval na vsaj treh tekmovanjih II. ali višje stopnje (štejejo tekmovanja II. stopnje, ki so bila izvedena pod okriljem in v skladu s tekmovalnim sistemom SZPS, za tekmovanja III. in višje stopnje morajo biti dostopni uradni rezultati),
  • varianta A: elektronska vloga (obrazec) mora biti poslana na SZPS iz registriranega elektronskega naslova društva (podatke vpisujte neposredno v tabelo in jo kopirajte v elektronsko sporočilo ali dokument pošljite kot prilogo),
  • varianta B: pisna vloga (obrazec) mora biti poslana na SZPS priporočeno na poštni naslov zastopnika SZPS.

VLOGA ZA POTRDILO O AKTIVNOSTI

VLOGA ZA POTRDILO O AKTIVNOSTI E-pošta