Obvestilo in poziv članom SZPS

OBVESTILO IN POZIV ČLANOM SZPS

Spoštovani člani Slovenske zveze za praktično strelstvo. Po sklepu predsedstva z dne 13. 2. 2024 bo v nedeljo, 10. 3. 2024 v Ljubljani (Stegne, Dobra hiša) potekal redni zbor članov Slovenske zveze za praktično strelstvo (vabilo še prejmete).

Na zboru članov bomo volili predsednika in člane predsedstva zveze, saj se predsedstvu, ki je bilo izvoljeno na lanski izredni skupščini s prvim rednim zborom članov izteče mandat.

Pozivamo vas, da se čim prej medsebojno kontaktirate in dogovorite o kandidaturah za vodstvo zveze ter najkasneje 24 ur pred napovedanim zborom članov podate ustrezne kandidature za predsednika SZPS vključno s predlagano sestavo predsedstva. Poleg predsednika SZPS bomo (mandatarsko) volili tudi podpredsednika zveze, sekretarja, predsednika NROI, selektorja in predsednika Tekmovalne in strokovno-tehnične komisije, če te funkcije ne bo opravljal predsednik, pa še regionalnega direktorja Slovenije.

Uradne kandidature posredujte na e-naslov sekretar@ipsc.si, prosimo, da do tega roka na isti naslov pošljete tudi pooblastila za zastopanje na zboru članov in se ga udeležite v polnem številu.

za predsedstvo SZPS

podpredsednik Rok Štupar

LP, Rok

Rok Štupar
tel. 041-821-435