Gradiva za zbor članov 2022

IMG_5320

Na podstrani Dokumentacija – IPSC.si je med dokumente dodano gradivo za redni zbor članov 2022, ki se bo odvijal to nedeljo. Predsednik zveze je objavil tudi kandidatno listo za volitve nadomestnih članov predsedstva SZPS. Predlagani kandidati so:

–       ANDREJ FEGUŠ (podpredsednik)

–       JURIJ KUMER (predsednik NROI)

–       DAMIJAN PESEK (selektor)

Program dela predsedstva za leto 2022 bo predsednik predstavil na zboru članov, kasneje pa tudi na uradnih kanalih SZPS. V času od nastopa funkcije trenutnega predsedstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti, ki so bile objavljene v programu na volilnem zboru, kot tudi obilo drugih izboljšav, ki SZPS po ugledu postavljajo ob bok velikim športnim zvezam.

V letu 2021 je predsedstvo izpeljalo predvsem sledeče:

  • Izvedba Pokalnih in Državnih prvenstev kljub težkim razmeram zaradi omejitev povezanih s Covid-19
  • Uskladitev orožne zakonodaje za ohranitev IPSC in dinamičnega strelstva v Sloveniji
  • Priprava paketa za organizatorje, ki organizatorjem IPSC tekmovanj močno olajša delo in jim omogoča osredotočenje na pripravo kvalitetnih prog
  • Izboljšanje pogojev za organizatorje in večji finančni učinek za organizatorje
  • Celostna prenova spletne strani www.ipsc.si
  • Nove IPSC izkaznice
  • Investicija v nova osnovna sredstva potrebna za izvedbo IPSC tekmovanj na višjem nivoju: podelitveni oder z ozadjem, ozvočenje z mikrofonom, klopi in mize, zastave, kovček za transport in hkratno polnjenje tablic za NROI, wi-fi omrežje, generator, tovorna prikolica
  • Izveden seminar NROI za nove sodnike
  • 9 različnih organizatorjev, ki so v letih 2020 in 2021 organizirali IPSC tekmovanje
  • Priprava nacionalnih dresov za reprezentante in druge strelce

Predsednik se bo na zboru članov z dejstvi in argumenti odzval na aktivnosti in zavajanja, ki iz strani posamezikov potekajo v ozadju in škodujejo SZPS, njenemu ugledu, strelcem in strelstvu nasploh.