Opozorilo!

3D rendering, Close up red and white Megaphone and loudness icon with shadow, social media marketing symbol concept, isolated on white background.
3D rendering, Close up red and white Megaphone and loudness icon with shadow, social media marketing symbol concept, isolated on white background.

Opozarjamo tekmovalce, ki so prijavljeni na tekmovanji Orto Open 2022 in Orto Shotgun Open 2022, da ti dve tekmovanji nista IPSC tekmovanji, prav tako to nista tekmovanji IPSC III. stopnje.
Organizator kljub preklicu soglasij predsedstva SZPS in RD za ti dve tekmovanji o tem še vedno ni obvestil prijavljenih tekmovalcev, s tem pa tekmovalce zavaja, da mislijo, da so prijavljeni na IPSC tekmovanje III. stopnje, za kar so tudi plačali prijavnino.

Obrazložitev:
V skladu z 8. točko prvega odstavka 23. člena Statuta SZPS predsedstvo SZPS načrtuje in potrjuje državna in mednarodna tekmovanja na območju Republike Slovenije. Predsedstvo je zaradi diskriminacije tekmovalcev, nešportnega in neetičnega delovanja organizatorja SK Orto in njihovega predsednika ter direktorja tekmovanj organizatorja SK Orto tudi s sklepom predsedstva pozvalo naj z diskriminacijo in šikaniranjem tekmovalcev preneha. Ker organizator tega ni upošteval in je nadaljeval z diskriminacijo tekmovalcev, ki jo je še stopnjeval, je predsedstvo SZPS moralo preklicati soglasji za organizacijo tekmovanj Orto Open 2022 in Orto Shotgun 2022. Na podlagi sklepa predsedstva je soglasji za ti tekmovanji na nivoju mednarodne zveze IPSC preklical tudi regionalni direktor, s tem pa sta bili ti dve tekmovanji umaknjeni s koledarja IPSC tekmovanj III. stopnje na www.ipsc.org .