zakonodaja-2

Novela ZOro-1C sprejeto 16. 7. 2021 (PDF)

Danes 16. 7. 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novelo Zakona o orožju (ZOro-1C).

Predlog spremembe zakona je nastajal dolgo časa, v pripravo, oblikovanje in spreminjanje pa sta bila v teh letih v imenu Slovenske zveze za praktično strelstvo SZPS vključena podpredsednik zveze Kristjan Golob in predsednik zveze Branko Zorman, zadnji v preteklih letih neformalno, v zadnjem letu pa tudi kot predsednik zveze.

Najpomembneje pa je tisto, kar sprememba Zakona o orožju prinaša. Naj spomnimo, spremembo zakona je zahtevala leta 2017 sprejeta Direktiva EU, ki na novo kategorizira nekatero orožje iz dosedanjih kategorij B1, B4 in B7, ter jih po novem uvršča v prepovedano kategorijo A in sicer pod točke 6.a, 7 (a in b) ter 8.a kategorije A. Direktiva ob tem ni spregledala športnega strelstva in je predvidela pogoje, pod katerimi bi lahko športni strelci lahko ta orožja še vedno uporabljali pri svojem športu tudi po sprejemu te Direktive, podrobne ureditve v posameznih državah pa je prepustila samim državam članicam. Ureditve po posameznih državah EU so različne in lahko smo ponosni, da je slovenski parlament sprejel za športno strelstvo najbolj primerne rešitve, ki tudi v prihodnje omogočajo nadaljnji obstoj in razvoj praktičnega strelstva v vseh disciplinah in divizijah IPSC športa. Kaj hitro bi brez potrebnega angažmaja lahko bilo ravno nasprotno.

Najpomembnejše spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o orožju ZOro-1C so:

  • Slovenska zveza za praktično strelstvo SZPS ostaja strelska športna zveza, ki lahko izdaja športnim strelcem potrdila o aktivnosti, s katerim športni strelec dokazuje, da se udeležuje strelskih športnih tekmovanj;
  • Polavtomatsko dolgocevno orožje iz dosedanjih kategorij B4 in B7 je potrebno prekategorizirati v nove točke 6.a, 7.b ali 8.a kategorije A, če športni strelec s tem orožjem trenira in tekmuje in pri tem uporablja nabojnike z več kot 10 naboji (če takšnih nabojnikov ne uporablja, mora opraviti prekategorizacijo v okviru spremenjenih točk kategorije B);
  • Polavtomatsko kratkocevno orožje iz dosedanje kategorije B1 je potrebno prekategorizirati v novo točko 7.a kategorije A, če športni strelec s tem orožjem trenira in tekmuje in pri tem uporablja nabojnike z več kot 20 naboji (če takšnih nabojnikov ne uporablja, mora opraviti prekategorizacijo v okviru spremenjenih točk kategorije B);
  • Potrebno prekategorizacijo je potrebno opraviti pred dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico Evropske unije oziroma
    tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih od uveljavitve tega zakona;
  • Posamezniku se lahko ob izpolnjevanju pogojev iz novega 17.a člena se iz razloga športa za nabavljeno orožje iz 6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A lahko izda orožni list, če predloži dokazilo, da tekmuje s tem orožjem na strelskih tekmovanjih iz četrte alineje novega 17.a člena. Posamezniku, ki ne tekmuje na strelskih tekmovanjih iz novega 17.a člena, pa se za orožje iz tega člena lahko izda dovoljenje za posest orožja;
  • Ob zamenjavi orožnih listin se upravna taksa ne plača;
  • Dušilci zvoka niso več posebna oprema, ki je prepovedana in jih tudi športni strelci lahko po novem nabavijo v prosti prodaji in jih uporabljajo na treningih in tekmovanjih (če je to dovoljeno v skladu s pravili posameznega športa).

Čistopis spremembe Zakona o orožju ZOro-1C najdete na tej povezavi:

Novela ZOro-1C sprejeto 16. 7. 2021 (PDF)

Veljavni Zakon o orožju ZOro-1, ki se ga je delno spreminjalo s to novelo ZOro-1C pa najdete na tej povezavi:

ZOro-1 veljavni (PDF)

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o orožju z vključenimi spremembami iz novele ZOro-1C bo objavljeno naknadno.

DVC