Zakon o orožju

Slika s seje ONZ 20210616

Danes 16. 6. 2021 je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri se je razpravljalo in glasovalo o amandmajih k noveli Zakona o orožju (Zoro-1C), ter o Predlogu sprememb Zakona o orožju v celoti.

Seje odbora so se udeležili predsednik naše zveze SZPS Branko Zorman, predsednik in podpredsednik ASZS Damijan Nacevski in Goran Živec, ter nekateri drugi predstavniki zainteresirane javnosti.

Vsi za praktično strelstvo pomembni amandmaji so bili SPREJETI, prav tako je bila na odboru sprejeta celotna novela Zakona o orožju. S sprejetimi amandmaji bo omogočen nadaljnji razvoj praktičnega strelstva, še vedno se bodo lahko nemoteno izvajale vse strelske discipline IPSC, strelci pa bodo po potrebni prekategorizaciji lahko obdržali svoje športno orožje.

Kljub temu, da stvari tečejo v pravo smer, zakonodajni postopek še ni zaključen, saj sledi še glavna obravnava novele zakona na plenarni redni seji Državnega zbora, ki bo potekala 5. – 9. julija 2021. Takrat mora sprejete amandmaje potrditi še večina vseh prisotnih poslancev, enako velja tudi za zakon v celoti.

O sprejetju spremembe Zakona o orožju boste obveščeni.

Posnetek seje Odbora za notranje zadeve si lahko ogledate na tej povezavi:

Na zahtevo – RTVSLO.si